PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:19:25 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:19:20 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai08:54:47 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8393
4Khách vãng lai08:51:26 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop.aspx
5Khách vãng lai08:41:54 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
6Khách vãng lai08:12:37 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19631
7Khách vãng lai08:02:05 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19538
8Khách vãng lai07:46:43 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
9Khách vãng lai07:43:53 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai07:19:49 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00048
11Khách vãng lai07:11:45 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai07:08:36 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00021
13Khách vãng lai06:54:32 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00029
14Khách vãng lai06:34:50 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai06:21:54 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai06:20:44 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
17Khách vãng lai06:17:05 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai04:57:27 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
19Khách vãng lai04:49:06 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19605
20Khách vãng lai02:17:21 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19533
21Khách vãng lai02:17:03 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8389
22Khách vãng lai01:53:04 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19601
23Khách vãng lai01:21:13 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai01:17:05 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00049
25Khách vãng lai00:14:28 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
26Khách vãng lai00:12:26 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19642
27Khách vãng lai00:04:43 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai00:00:22 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27 3 2019