PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:14:03 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:13:52 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai07:11:16 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
4Khách vãng lai07:09:41 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19675
5Khách vãng lai06:48:57 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19674
6Khách vãng lai06:39:30 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19669
7Khách vãng lai06:23:07 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19667
8Khách vãng lai06:01:55 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
9Khách vãng lai05:54:49 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
10Khách vãng lai05:21:24 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01924
11Khách vãng lai05:19:58 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01933
12Khách vãng lai05:16:29 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai05:13:16 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai04:49:39 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
15Khách vãng lai04:47:21 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
16Khách vãng lai04:39:21 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai04:29:24 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai04:22:30 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
19Khách vãng lai03:56:13 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19673
20Khách vãng lai03:39:31 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
21Khách vãng lai03:30:35 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01928
22Khách vãng lai03:27:30 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19533
23Khách vãng lai02:54:37 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01927
24Khách vãng lai02:34:29 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
25Khách vãng lai02:12:43 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
26Khách vãng lai01:59:40 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01925
27Khách vãng lai01:37:30 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00023
28Khách vãng lai01:17:44 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai00:52:30 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19664
30Khách vãng lai00:48:12 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
31Khách vãng lai00:27:46 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/default.aspx
32Khách vãng lai00:23:52 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=470
17 1 2019